light-solar-logo

:: ĐIỆN MẶT TRỜI TRỌN GÓI

 • mt-0927-gallery-img06-bg

  Bộ Pin Năng Lượng Mặt Trời Gói 2KW - LS002

  Bộ Pin Năng Lượng Mặt Trời Gói 1KWP - LS001+ Sản xuất 150kw điện / 1 thángGiá Trọn gói bao gồm:+ Bộ pin 3 Tấm Pin Poli 330W công nghệ USA + Invester 1KW công nghệ Đức+ Vận...

 • mt-0927-gallery-img04-bg

  Bộ Pin Năng Lượng Mặt Trời Gói 1KW - LS001

  Bộ Pin Năng Lượng Mặt Trời Gói 1KWP - LS001+ Sản xuất 150kw điện / 1 thángGiá Trọn gói bao gồm:+ Bộ pin 3 Tấm Pin Poli 330W công nghệ USA + Invester 1KW công nghệ Đức+ Vận...

 • hinh-anh-1

  Bộ hoà lưới LIGHT SOLAR 3IN1 - USA

  BỘ HÒA LƯỚI LIGHT SOLAR 3 IN 1 - USA - Cúp điện vẫn có điện xài.+ Sản xuất 700-750kwh điện / 1 thángGiá Trọn gói bao gồm:+ Bộ pin 15 Tấm Pin Poli 330W công nghệ USA+...

 • hinh-anh-3

  Trải nghiệm dùng thử gói Demo Điện Mặt Trời LS000

  Trải nghiệm dùng thử gói Demo Điện Mặt Trời LS000 + Sản xuất 70-100kwh điện / 1 thángGiá Trọn gói bao gồm:+ Bộ pin 2 Tấm Pin Poli 325W công nghệ USA, Korea+ Invester 1KWP công nghệ Đức+...